คลังสินค้าส่วนบุคคล

เพิ่มพื้นที่ของคุณ เก็บของไว้ที่ Pattaya salf storeage!

"Pattaya salf storeage สามารถช่วยคุณได้!"

บริการของเราครอบคลุมทุกอย่างจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ประมาณขนาดและการขนส่ง

  • การย้ายบ้านและความต้องการพื้นที่จัดเก็บที่เป็นบ้านใหม่ของคุณยังไม่พร้อม?
  • การปรับปรุงบ้านของคุณและต้องจัดเก็บชั่วคราว?
  • การเดินทางเป็นระยะเวลานานหรือย้ายและต้องการที่จะเก็บสิ่งของของคุณ?
  • คุณก็ต้องมีพื้นที่มากขึ้นภายในบ้านของคุณ?